وانت پاترول مدل 70 بسیار تمیز بدون رنگ .تماس09176002952
قیمت6ملیون .مناسب برای افرود.موتور وگیربکس سالم