با سلام
این ماشین برای یکی از دوستامه که خواسته اینجا براش آگهی کنم.
پاژن نیم تن کرم مدل 72 که تا سال 78 تو ارگان دولتی بوده و بعد از اون بصورت شخصی واگذار شده و در سال 89 پلاک شده!
ماشین تماما بیرنگ هست بدون ذره ای بتونه!
یدست رینگ و لاستیک پهن بریجستون AT زیرشه + یدست رینگ و لاستیک پهن دیگه + یدست رینگ و لاستیک باریک
موتور پلمپ ، گیربکس سالم و دف جلو وصل. خلاصه فنی ماشین کاملا سالم و بشرط.
لوازم کاربرات نو شده.
جلو بندی تازه تعمیر و نو شده.
لوازم ترمزها نو شده.
تو دوزی نو باضافه پخش و باند.
خلاصه تمام ریزه کاریها انجام شده و کاملا آمادست.
کارت سوخت 400 لیتر در ماه.
بیمه تا برج 6 ، معاینه تا برج 11.
قیمت در نظر گرفته شده 7.100.000 که جای تخفیف هم داره.
شماره تماس 09109341683 حسن شوقی
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo098700.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo097600.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo097500.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo097400.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo098300.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo098000.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo098100.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo098400.jpg
http://upload.tuningtalk.com/upload/Photo096600.jpg